[ Home ]

 

[ Deutsch ][ English ]AnTherm/SolRad-Interface

SolRad4 (Naświetlenie słoneczne)

Służy do obliczania
położenia Słońca (drogi Słońca),
natężenia naświetlenia (natężenie promieniowania słonecznego)
w odniesieniu do dowolnego położenia
i nachylenia w kierunku ziemi
oraz czasu trwania godziny słonecznej
(ekspozycja na słońce)
biorąc pod uwagę efekty cienia.
(Zacienienie horyzontu-odbicie promieniowania.)

AnTherm/SolRad-Interface

Dla klientów AnTherm / SolRad została stworzona możliwość oceny wpływu bezpośredniego promieniowania słonecznego (promieniowania krótkofalowego) jak również promieniowania cieplnego atmosfery(promieniowania długofalowego) na „przestrzenie zewnętrzne „ konstrukcji budynku w kontekście transmisji cieplnej i rozkładu temperatury.

W zależności od orientacji tych powierzchni (azymut, kąt nachylenia) uzyskujemy na nich określone promieniowanie słoneczne.

Ponieważ może istnieć kilka „powierzchni zewnętrznych” należy im nadać odpowiednią nazwę, np.: „ściana południowo- pionowa”, „ściana zachodnio – pionowa” albo „dach ukośny”.

Dla tych trzech powierzchni zewnętrznych obliczenia dokonywane są w trzech różnych porach dnia z uwzględnieniem promieniowania słonecznego oraz związanej z tym rezystancji przewodzenia ciepła.

Temperatura promieniowania słonecznego jest temperaturą fikcyjną. W wypadku jej zastosowania bierze się pod uwagę, wpływ promieniowania słonecznego jak również promieniowania długofalowego.

Jeżeli w programie AnTherm zostanie wprowadzona temperatura promieniowania slonecznego, zamiast temperatury powietrza zewnętrznego, oznacza to, że bierze się pod uwagę nie tylko dobowe promieniowanie słoneczne, ale także wymianę promieniowania długofalowego między „powierzchniami zewnętrznymi” a zewnętrznymi elementami budowli (niebo-ziemia).

Zastosowanie temperatury promieniowania slonecznego oznacza, że procesy absorpcji i odbicia zachodzą na zewnętrznych elementach budynku. Zastosowana metoda jest w stanie dokładnie odtworzyć te procesy.

Do tej pory zewnętrzne warunki brzegowe w AnThem użytkownik określał poprzez wartość temperatury zewnętrznej. W przypadku stacjonarnym jest to pojedyncza wartość.

W instancyjnym - periodycznym przypadku są to 24 wartości dziennego cyklu.

SolRad wersja 4.1 oraz AnTherm wersja 9.136.2 (i następne) są teraz połączone poprzez interfejs.

Dzienne obliczenia promieniowania słonecznego obliczane w SolRad (globalne promieniowanie w Wm-2) dla miejsca położenia budowli można eksportować z SolRad dla wybranej daty i orientacji, klikając przycisk "Eksportuj".

Eksportowane wyniki mogą być przejęte do AnTherm w celu dokonania obliczenia temperatury promieniowania powietrza i rezystancji przenoszenia ciepła.

(Więcej...)

 

(ga)
Home
Wärmebrücken berechnen (AnTherm)
Psi-Wert Rechner
U-Wert Rechner
Luft-Hohlraum Rechner
Grenzfeuchte (Kondensfeuchte) Rechner
METEONORM - Klimadatenbank und Wettergenerator
Thermal Bridges Calculation (AnTherm)
Psi-Value Calculator
U-Value Calculator
Air Cavity Calculator
Condensing Humidity (dew point) Calculator
METEONORM - Climate- and Weather Generator
Mostki cieplne (AnTherm)
METEONORM - generator Klimatu i Pogody
CE Gefährdungsanalyse MaschCE
CE Hazard Analysis MaschCE
CE Analiza zagrozen MaschCE
SolRad3 Sonnenstrahlung
GEBA Gebäudesimulation
Bücher Bauphysik

AnTherm
Wärmebrücken
Merkmale
+ Neue Version +
Werkzeugcharakter
Normumsetzung
Validierung
Dampfdiffusion
Beispielergebnisse
+ Ausbaustufen +
Super-Verfeinerung

Demo & Downloads
Visualisierung
3D Navigation
Anforderungen
# Hilfe & Tutorials #
Produkt-Lebenszyklus
Schulung & Seminar
Diplomarbeiten
>>> Aktuelles <<<
>>> Bestellung <<<
>>> Preise <<<

 

Kornicki Business Page
Visit AnTherm Blog ...
Visit AnTherm Gallery ...
Visit AnTherm Videos ...
Search & Find ...
Sitemap
 

Copyright © Kornicki Dienstleistungen in EDV & IT, Othellogasse 1 RH 8/2, 1230 Wien, AT U6792478